Arbeidsrechtelijke themata

Cees Loonstra en Wijnand A. Zondag 9789054549444 | 3e druk, 2008 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh

Beschrijving

In dit studieboek wordt het positieve arbeidsrecht besproken vanuit de gedachte dat dit rechtsgebied allerhande raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Vanuit deze rechtsgebieden wordt als rode draad de vraag aan de orde gesteld, waar het bijzondere van het arbeidsrecht in gelegen is. Daarbij wordt de stof min of meer thematisch behandeld. De volgende thema's komen aan bod:
- enkele bijzondere aspecten van het arbeidsrecht
- de arbeidsovereenkomst in het BW: historisch perspectief
- de pre-contractuele fase
- de kwalificatie van de overeenkomst
- a-typische arbeidsrelaties
- loon en arbeid
- bijzondere bedingen
- arbeid en privé
- (mogelijke) wijziging van het arbeidscontract
- schade tijdens de arbeidsovereenkomst
- einde van de arbeidsovereenkomst
- werkloosheid en ontslag
- arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
- vermogensrecht en Boek 7 titel 10 BW
- de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
- inspraak van werknemers
De auteurs schromen bij de behandeling van de thema's niet beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd.

Doelgroep

Dit studieboek is in het bijzonder geschreven ten behoeve van het universitaire onderwijs aan juridische faculteiten. Het is geschikt voor zowel de bachelorfase (tweede en derde jaar) als voor de masterfase. Daarnaast kan het boek als naslagwerk voor de rechtspraktijk fungeren.

Auteursinformatie

C.J. Loonstra is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is tevens verbonden aan Boontje Advocaten Arbeidsrecht te Amsterdam.
W.A. Zondag is hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Hij is tevens verbonden aan BarentsKrans advocaten en notarissen te Den Haag.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag