De improvisatiemaatschappij

Over sociale ordening van een onbegrensde wereld

Hans Boutellier 9789059317536 | 2e druk, 2011
Budh

Beschrijving

De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd?!

Hans Boutellier levert een realistische en inspirerende voorstelling van een nieuwe sociale orde. Het boek gaat over identiteit en woede, waarden en normen, participatie en integratie, en over recht en veiligheid. Het biedt een brede, onderbouwde en constructieve visie op de hedendaagse samenleving. Deze tweede, uitgebreide druk bevat een openingshoofdstuk dat de concrete werking van de improvisatiemaatschappij belicht.

Doelgroep

De improvisatiemaatschappij is bestemd voor politici en politicologen, bestuurders en bestuurskundigen, sociaal werkers en sociologen, beleidsambtenaren, magistraten, politieleiders, criminologen, studenten en betrokken burgers – eenieder die zich bekommert om de toestand in de samenleving en daarin een wetenschappelijk geïnformeerde rol wil spelen.

Auteursinformatie

Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de VU Amsterdam. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam over publieke moraal, criminaliteit en veiligheid; eerdere boeken werden vertaald in het Engels en Frans.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag