De cardiologie vereenvoudigd

Een didactische wegwijzer voor hartfunctielaboranten, gespecialiseerde verpleegkundigen, paramedici, artsen, researchmedewerkers

Jacob Six 9789059319608 | 6e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Circa veertig procent van de westerse bevolking krijgt te maken met hart- en vaatziekten. Voor de behandeling van die miljoenen patiënten worden de cardiologen bijgestaan door talloos veel assistenten, laboranten en technici. Speciaal voor hen is dit boek ontwikkeld. Daarbij is de werkelijkheid van het klinisch leren gevolgd: eerst de confrontatie met de patiënt en pas daarna komt de theorie aan bod. In De cardiologie vereenvoudigd wordt de alledaagse praktijk van de cardiologie in heldere, eenvoudige bewoordingen beschreven.

De nadruk ligt op frequent voorkomende ziekten, waarbij de onderliggende theorie is vervlochten met de uitleg van de aandoeningen.

Wijzigingen t.o.v. de vorige druk

Voor de zesde druk is een geheel nieuw hoofdstuk 5 toegevoegd: Stolling en antistolling. Het hoofdstuk Hart en Longen is geheel gereviseerd. Paragrafen over TAVI, Mitraclip, EuroSCORE, Cardiomyopathie, Antistolling bij boezemfibrilleren en closure devices zijn aangepast of toegevoegd. Enkele tientallen verbeteringen en aanvullingen zijn aangebracht in tekst en afbeeldingen. De nummering van de hoofdstukken is onder meer veranderd door de toevoeging van het stollingshoofdstuk en doordat de hartkatheterisatie uit het functieonderzoek is gehaald.

Doelgroep

Dit leerboek richt zich primair op paramedici zoals hartfunctie- en röntgenlaboranten, technici, paramedici, researchmedewerkers en gespecialiseerde verpleegkundigen op CCU,
ICU en EHBO. Daarnaast is dit boek zeker ook geschikt voor medische studenten, artsassistenten en huisartsen. Omdat deze uitgave is voorzien van talloze afbeeldingen van ECG’s op vol formaat en omdat het een duidelijke didactische opzet heeft, is het ook een uitstekend hulpmiddel voor cardiologen en andere specialisten bij het geven van onderwijs in de dagelijkse praktijk.

Auteursinformatie

Dr. A. Six is sinds 1987 werkzaam als cardioloog in diverse Neder landse klinieken en in de internationale geneesmiddelenresearch. Hij geeft onderwijs aan (para)medici en heeft brede ervaring als schrijver van allerlei medische teksten, van voorlichtingsmateriaal tot wetenschappelijk werk.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag