Arbeidsrechtelijke themata

Cees Loonstra en Wijnand A. Zondag 9789089743770 | 4e druk, 2010 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh

Beschrijving

De 5e druk van deze uitgave, met ISBN 9789089749376, is verschenen in mei 2015. In de nieuwe druk zijn alle veranderingen binnen het arbeidsrecht meegenomen. Het boek biedt daarmee een compleet en geïntegreerd overzicht van het recht dat geldt met ingang van 1 juli 2015. Klik hier voor meer informatie en bestellen. 
De 4e druk blijft beschikbaar tot 1 juli 2015. 

In Arbeidsrechterlijke themata wordt het positieve arbeidsrecht besproken vanuit de gedachte dat dit rechtsgebied allerhande raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Vanuit deze rechtsgebieden wordt als rode draad de vraag aan de orde gesteld, waar het bijzondere van het arbeidsrecht in gelegen is. Daarbij wordt de stof min of meer thematisch behandeld. De volgende thema's komen aan bod:

 • enkele bijzondere aspecten van het arbeidsrecht
 • de arbeidsovereenkomst in het BW: historisch perspectief
 • de pre-contractuele fase
 • de kwalificatie van de overeenkomst
 • a-typische arbeidsrelaties
 • loon en arbeid
 • bijzondere bedingen
 • arbeid en privé
 • (mogelijke) wijziging van het arbeidscontract
 • schade tijdens de arbeidsovereenkomst
 • einde van de arbeidsovereenkomst
 • werkloosheid en ontslag
 • arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
 • vermogensrecht en Boek 7 titel 10 BW
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • inspraak van werknemers 

   
De auteurs schromen bij de behandeling van de thema's niet beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd.

Onder het tabblad extra materiaal vindt u het trefwoordenregister en het jurisprudentieregister bij deze uitgave. 

Doelgroep

Dit studieboek is in het bijzonder geschreven ten behoeve van het universitaire onderwijs aan juridische faculteiten. Het is geschikt voor zowel de bachelorfase (tweede en derde jaar) als voor de masterfase. Daarnaast kan het boek als naslagwerk voor de rechtspraktijk fungeren.

Auteursinformatie

C.J. Loonstra is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is tevens verbonden aan Boontje Advocaten Arbeidsrecht te Amsterdam.
W.A. Zondag is hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Hij is tevens verbonden aan BarentsKrans advocaten en notarissen te Den Haag.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag