De tijd, het geld en de wijsheid

Een bezinning op het tijdsprobleem in de gezondheidszorg

Martien Pijnenburg en Carlo Leget (redactie) 9789462360013 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Het lezen van dit boek gaat u tijd kosten. En tijd is tegenwoordig een kostbaar goed. Zeker in de gezondheidszorg is tijd geld. Daar staat immers de tijd voortdurend onder druk. Tijd vóór zorg moet daarom mét zorg worden besteed. Het feit dat u dit boek in handen hebt, betekent minstens dat u geïnteresseerd bent in de problematiek, en mogelijk ook in nadenken over hoe met de druk van tijd om te gaan in de hectiek van de dagelijkse zorg. Deze bundel wil u daarbij helpen, en hopelijk slaagt hij daarin. Want ook tijd voor lezen moet met zorg worden besteed.
    
Tijd is veel meer dan een objectief, meetbaar gegeven, ook al ontkomt niemand aan schaarste en moet elke zorgverlener hoe dan ook verantwoordelijkheid nemen voor een passende omgang met schaarse middelen. Maar de subjectieve beleving van tijd speelt daarbij steeds een grote rol. Het perspectief op tijd van de zorgverlener en dat van de patiënt kunnen heel verschillend zijn. Ook maakt het uit of je vanachter het bureau of vanaf de bedzijde omgaat met tijd. Verschillen in ervaring worden al vanaf de Griekse oudheid benoemd met het verschil tussen chronos en kairos, kloktijd en ervaringstijd. Goed omgaan met tijd vormt ook het hart van grote spirituele tradities, waaronder de benedictijnse.
   
Dit boek biedt u deze verschillende visies op tijd, tijdsdruk en tijdsbeleving. Zij dienen hier als bouwstenen voor prudentia: praktische wijsheid. Wat is een verstandige en haalbare manier om in de praktijk goed met tijd om te gaan?
   
De auteurs richten zich vooral op medewerkers – zorgverleners en anderen − van ziekenhuizen, maar veel van wat zij u aanbieden is ook van toepassing op andere sectoren van de gezondheidszorg. Iedereen die geïnteresseerd is in het tijdsprobleem in de gezondheidszorg vindt stof tot verdieping.

Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de gelijknamige Prudentiaconferentie van 2012.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, maar ook andere sectoren van de gezondheidszorg. Ieder die geïnteresseerd is in het tijdsprobleem in de gezondheidszorg vindt tevens stof tot verdieping.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag