Criminaliteit tegen bedrijven in Nederland

Fenomeen- en beleidsanalyse

Ben Rovers en Mireille Jans 9789462360211 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt veel schade door criminaliteit. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar de totale schade voor bedrijven en dus voor de Nederlandse economie loopt in de miljarden.

In 2012 werd een nieuw actieplan gelanceerd om deze problematiek te adresseren. De minister van Veiligheid en Justitie stelde een taskforce in om de aanpak van criminaliteit tegen bedrijven te stimuleren en te stroomlijnen: de Taskforce Aanpak Criminaliteit tegen Bedrijven.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van een aantal vormen van criminaliteit waarmee bedrijven te maken hebben en van het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld om deze criminaliteit tegen te gaan. Daarnaast worden de beleidsinspanningen van de afgelopen jaren geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden voorstellen gedaan voor de toekomstige aanpak van criminaliteit tegen bedrijven.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, veiligheidsdeskundigen en beleidsmedewerkers van Justitie en politie.

Auteursinformatie

Dr. Ben Rovers is criminoloog en eigenaar van onderzoeksbureau BTVO in 's-Hertogenbosch.
Mireille Jans MSc/Mphil is sociaal psycholoog en als beleidsonderzoeker verbonden aan het BTVO.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag