Strategische beleidsvoering voor non-profitorganisaties

Cees van Zoest 9789024416516 | 5e druk, 2007
Budh

Beschrijving

Instellingen moeten inspelen op de veranderende omstandigheden binnen en buiten de organisatie. Centraal staat de vraag hoe de instelling haar positie in de omgeving kan behouden en verbeteren. De verschillende stappen die genomen worden bij het ontwikkelen van een strategisch plan voor de instelling worden beschreven. De auteur gaat in op de plaats van de instelling in haar omgeving, de externe analyse van de omgeving, de instellingsanalyse, de strategische beleidsopgaven, de strategische opties en het actieplan, de rol van het management en het omgaan met weerstanden.

Doelgroep

Het boek is met name geschreven voor degenen die binnen de non-profit sector geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij het proces van strategische beleidsvoering. Het is vooral bruikbaar voor HBO-opleidingen op het gebied van het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO), het Hoger Pedagogisch Onderwijs (HPO), het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO), en het Kunstonderwijs. Daarnaast is het boek geschikt voor functionarissen op het terrein van zorg en welzijn die strategische beleidsvoering in hun takenpakket hebben.

Auteursinformatie

Cees van Zoest studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met als bijvakken arbeids- en onderwijssociologie. Hij werkte tot voor kort als studierichtingsleider en docent in het HBO. Daarnaast werkte hij in enkele organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Thans werkt hij als kwaliteitsmanager binnen de Hogeschool van Utrecht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag