Handboek gezondheidsrecht Deel 2

Gezondheidszorg en recht

H.J.J. Leenen en J.K.M. Gevers 9789031354498 | 5e druk, 2008
Budh

Beschrijving

Medio augustus verschijnt de 6e druk. Klik hier voor meer informatie.

In dit tweede deel van het Handboek gezondheidsrecht staat het medisch handelen centraal. Daarmee wordt niet voorbijgegaan aan de vele andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. De beroepsbeoefening vindt immers steeds vaker plaats in instellingsverband en in andere samenwerkingsrelaties. En uiteraard vindt dit ook zijn weerslag in de jurisprudentie. De juridische aspecten van samenwerking krijgen daarom de nodige aandacht. Kwaliteit is daarbij het sleutelbegrip. Bij kwaliteit gaat het ook om de hulpmiddelen die in het kader van beroepsbeoefening worden gebruikt. Daaraan is nu een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Verder wordt in dit deel ingegaan op hulpverlening, onder meer in bijzondere contexten, zoals bij orgaantransplantatie. Daarnaast komen thema's aan de orde als bedrijfsgezondheidszorg, verzekeringsgeneeskunde en preventie. En meer in de vorige drukken is er in dit deel aandacht voor de problematiek van de (tucht-, straf-, en civielrechtelijke) aansprakelijkheid voor de praktijk van de beroepsbeoefening.

Henk Leenen, de grondlegger van de beide Handboeken gezondheidsrecht, is in 2002 overleden. De vorige druk van dit tweede deel werd bewerkt door J.K.M. Gevers. Bij deze vijfde druk is Gevers (behalve als meelezer) niet meer betrokken geweest. dat neemt niet weg dat hij destijds, in 2002, een duidelijke stempel heeft gedrukt op de tekst van de oorspronkelijke auteur, Leenen. Hun beider hand blijft in het boek zichtbaar.

Auteursinformatie

Mr. dr. J.C.J. Dute is universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Prof. mr. W.R. Kastelein is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag