Management van diversiteit in arbeidsorganisaties

Hans Siebers, Paul Verweel en Arie de Ruijter 9789051899207 | 1e druk, 2001
Budh

Beschrijving

Een toenemende verscheidenheid aan mensen meldt zich aan de poorten van de Nederlandse samenleving en bij de entree van arbeidsorganisaties. Organisaties die zich geen rekenschap geven van deze variatie aan mensen, dreigen de boot te missen. Ze worden geconfronteerd met eisen vanuit de maatschappij om bijvoorbeeld een bepaald percentage allochtonen in dienst te hebben of om vrouwen positief te discrimineren.

Maar is die diversiteit aan mensen nog wel aan te sturen? Moeten we grenzen trekken of kunnen we juist strategisch voordeel halen uit interne diversiteit om de verscheidenheid aan klanten beter te kunnen bedienen? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor dit boek, waarin het vraagstuk van diversiteit in organisaties en het managen ervan op een integrale wijze wordt geanalyseerd. Dit vraagstuk wordt bekeken in samenhang met de diversiteit in de samenleving. Het gaat over diversiteit in de ruime zin des woords, dus niet alleen over verschillen tussen allochtonen en autochtonen, maar ook over die tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, hoogopgeleiden en lager geschoolden enzovoort.

Dit boek kan gebruikt worden in sociaal-wetenschappelijke opleidingen op universitair niveau (sociologie, politicologie, organisatieantropologie, organisatiepsychologie, bestuurskunde), alsmede in de eindfase van hbo-opleidingen op het betreffende terrein.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag