Kwalitatief interviewen: kunst én kunde

Jeanine Evers (redactie) 9789059310742 | 1e druk, 2007
Budh

Beschrijving

Het kwalitatieve interview heeft veel weg van een goed gesprek. Wat maakt iemand tot een goede gesprekspartner? Dat hij luistert met aandacht, meedenkt en meevoelt met het vertelde en je uit laat spreken. Kortom: een invoelende ruimte biedt en belangstellend is. Is zo iemand vanzelf een goede interviewer? Nee, want alhoewel hiermee de basis is gelegd voor een deel van de kunst waar de titel van dit boek naar verwijst, heeft een interviewer additionele kennis en vaardigheden nodig. Dat is de kunde, die in dit boek uitgebreid besproken wordt. Een interview is allereerst een vraaggesprek met een welbepaald informatiedoel. En pas als de vaardigheden van de goede gesprekspartner hierboven samenkomen met de kunde van de onderzoeker, is er sprake van de interviewkunst waar in de titel naar verwezen wordt. Dit boek is geschreven voor iedereen die vanwege opleiding of beroep te maken heeft met het (leren) doen van kwalitatieve interviews.

"Interviewen is nog altijd een kunst die zwaar onderschat wordt. Als gevolg daarvan laat de kwaliteit van kwalitatief onderzoek (evenals dat van kwantitatief onderzoek) vaak veel te wensen over. Dit boek bevat een schat aan tips om de talloze valkuilen bij het interviewen te vermijden en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de voor een bepaalde onderzoeksvraag en onderzoekssituatie geëigende interviewtechniek." Harry van den Berg - universitair hoofddocent methodologie Vrije Universiteit Amsterdam.

"Alles van belang bij het voorbereiden en uitvoeren van een interviewstudie passeert de revue. Eindelijk een boek waar zowel beginners als meer ervaren onderzoekers iets aan hebben!" AnneLoes van Staa - lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam.

Auteursinformatie

Jeanine Evers studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Leiden (1990) en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2001). Zij is als docent kwalitatieve onderzoeksmethoden verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en verzorgt daarnaast cursussen in kwalitatieve methoden voor het platform KWALON, waarbinnen zij sinds 1995 actief is, en voor de University of the West Indies in Jamaica.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag