Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de onderwijssociologie

Ruud Klarus en Arjan Dieleman (redactie) 9789059312043 | 1e druk, 2008
Budh

Beschrijving

Wat is goed onderwijs? Deze vraag blijft de gemoederen volop bezig houden. Gelukkig maar, want zonder discussie over deze vraag is er ook geen goed onderwijs. In dit boek vindt u niet ‘de definitieve waarheid’ over goed onderwijs. Die waarheden zullen we telkens opnieuw moeten formuleren op basis van relevante en actuele kennis.

In dit boek, het eerste in een reeks, staan vragen centraal waarop vanuit een sociologische invalshoek antwoorden gegeven worden. Hoe verloopt de interactie in de klas tussen leerlingen en tussen leraren en leerlingen. Wat is er voor nodig om leerlingen te ondersteunen bij hun studiekeuze? Wat speelt er zich af in de wereld tussen school en thuis in de eigen jeugdculturen van leerlingen? Hoe komt het dat leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond meer moeite hebben met hun schoolloopbaan? Hoe wordt een goede aansluiting gevonden tussen onderwijs en arbeid? En niet de minst belangrijke vraag: levert het onderwijs een bijdrage aan het bestendigen of juist aan het verkleinen van sociale ongelijkheid?

Doelgroep

De bijdragen, geschreven door auteurs die al jaren werkzaam zijn in het onderwijs, bieden een relevante kennisbasis voor leraren, studenten van lerarenopleidingen, managers en beleidsmakers. Professionals die zich vooral laten leiden door de vraag hoe zij het onderwijs waarvoor zij verantwoordelijk zijn zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

Auteursinformatie

Ruud Klarus is lector bij de faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Arjan Dieleman is eveneens lector bij dezelfde faculteit en daarnaast hoofddocent bij de Open Universiteit Nederland.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag