Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de psychologie

Ruud Klarus en P. Robert-Jan Simons (redactie) 9789059312050 | 1e druk, 2009
Budh

Beschrijving

Wat is goed onderwijs? Deze vraag blijft de gemoederen volop bezighouden. Gelukkig maar, want zonder discussie over deze vraag ook geen goed onderwijs. In dit boek vindt u niet ‘de definitieve waarheid’ over goed onderwijs. Die waarheden zullen we telkens opnieuw moeten formuleren op basis van relevante en actuele kennis.

Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de psychologie is het tweede in een reeks die telkens vanuit een andere discipline worden geschreven. In het eerste deel stond de sociologische invalshoek centraal. In het tweede deel worden vragen en thema’s vanuit een psychologisch perspectief behandeld. Het gaat hierbij om de vraag wat leren nu eigenlijk is. Hoe leren mensen feiten? Hoe leren mensen vaardigheden? De discussie over het bestaan en de relevantie van het begrip leerstijlen blijkt nog steeds niet ten einde. Een ander belangrijk onderwerp is motivatie. Hoe is motivatie te beïnvloeden en op welke manier hangt dit samen met zelfsturing? Leren is een sociaal gebeuren, je kunt het niet alleen. Samenwerkend leren blijkt tot betere leerresultaten te kunnen leiden. Het gebruik van computers daarbij kan onder voorwaarden voor extra ondersteuning en intensivering zorgen. Hoe kunnen leraren gebruik maken van de kennis die de laatste jaren ontwikkeld is in de breinwetenschappen? Inzichten vanuit de psychologie worden gekoppeld aan leren van bepaalde schoolvakken en binnen bepaalde contexten. Welke psychologische inzichten zijn relevant voor het beter leren van taal en van rekenen? En op welke manier kan het leren in arbeidsorganisaties verbeterd worden? In een afsluitend hoofdstuk wordt de vraag gesteld wat de gepresenteerde psychologische inzichten betekenen voor de leeractiviteiten van leerlingen en de onderwijsactiviteiten van leraren. Hoe kunnen zij deze kennis gebruiken voor beter onderwijs?

Doelgroep

De bijdragen, geschreven door auteurs die al jaren werkzaam zijn in het onderwijs, bieden een relevante kennisbasis voor leraren, studenten van lerarenopleidingen, managers en beleidsmakers. Professionals die zich vooral laten leiden door de vraag hoe zij het onderwijs waarvoor zij verantwoordelijk zijn zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

Auteursinformatie

Ruud Klarus is lector bij de faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). P. Robert-Jan Simons is hoogleraar-directeur van de lerarenopleiding IVLOS (Universiteit Utrecht).

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag