Barack Obama en de kunst van de politieke toespraak

Over politiek, geloof en de raciale verhoudingen

H. de Bruijn 9789059314337 | 1e druk, 2009
Budh

Beschrijving

Barack Obama en de kunst van de politieke toespraak gaat over twee grote toespraken van Barack Obama: de een over de rol van religie in politiek en samenleving, de ander over de raciale spanningen in de Amerikaanse samenleving. Beide toespraken hebben op velen diepe indruk gemaakt.

Waarom aandacht voor deze twee toespraken?

In de eerste plaats om inhoudelijke redenen. Beide onderwerpen zijn een potentiële splijtzwam in de Amerikaanse samenleving – en overigens ook in veel Europese samenlevingen – en het is interessant om te zien welke positie Obama kiest en hoe hij dat doet. Dat is zonder meer ook leerzaam voor politici in andere landen.

In de tweede plaats omdat er iets opmerkelijks is aan de twee toespraken: ze hebben beide dezelfde compositie. Deze compositie is een belangrijke verklaring voor de kracht van Obama’s toespraken en wordt in dit boekje blootgelegd. Daarmee gaat deze uitgave ook over de kunst van de politieke toespraak. Hoe een samenleving, die soms diep verdeeld is, toe te spreken? Op een manier die problemen benoemt, maar ook bindend werkt? Dit essay laat zien hoe Obama dat doet en maakt zo iets duidelijk van het charisma dat hij voor velen heeft.

Doelgroep

Dit boek is met name interessant voor bestuurskundigen en mensen die geïnteresseerd zijn in thema's multiculturaliteit, geloof en politiek en politiek leiderschap.

Auteursinformatie

Hans de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij is daarnaast onder andere verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en programmaleider Governance aan het Netherlands Institute for City Innovation Studies.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag