Het ontwerpen van een onderzoek

Piet Verschuren en Hans Doorewaard 9789059314962 | 4e druk, 2007
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

Inleiding
1 Projectontwerp
I Conceptueel ontwerp
II Onderzoekstechnisch ontwerp
Over de auteurs
Appendix: Conceptueel model

Beschrijving

In augustus 2015 verschijnt de nieuwe druk van deze uitgave. Meer informatie >>
 
Vroeg of laat komen de meeste mensen in of na het hoger onderwijs voor de taak te staan om zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Zowel mensen in een beroepspraktijk als afstudeerders en promovendi merken dan dat hun opleiding in het vak methoden van onderzoek ontoereikend is. De reden hiervan is dat het gros van dit onderwijs gaat over hoe een onderzoek moet worden uitgevoerd. Men hoort weinig over hoe je een onderzoek moet ontwerpen.

In Het ontwerpen van een onderzoek worden inzichten, richtlijnen en methodieken ontwikkeld voor het maken van een onderzoeksontwerp. Voor de bestudering van dit boek is geen speciale voorkennis vereist. De lezer wordt aan de hand van vele voorbeelden geleidelijk ingevoerd in het creatieve proces van ontwerpen. Aan het eind van elk hoofdstuk staat een stappenplan, dat de lezer kan gebruiken bij het ontwerpen van haar of zijn eigen project.

Met ondersteunende website!
In deze vierde druk zijn enkele belangrijke aanpassingen, vernieuwingen en uitbreidingen doorgevoerd, zoals een uitbouw van de interventiecyclus, meer variatie in de voorbeelden, een gedegen behandeling van conceptuele modellen en een uitgebreid opgavenpakket. Ook wordt het boek ondersteund door een website www.ontwerpenvaneenonderzoek.nl waar aanvullend lesmateriaal voor studenten en docenten is te vinden.

Auteursinformatie

Prof. dr. Piet Verschuren en prof. dr. Hans Doorewaard zijn verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Beiden hebben veel ervaring in de uitvoering en begeleiding van zowel theoriegerichte als praktijkgerichte vormen van onderzoek.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag