Keteninformatisering in kort bestek

Theorie en praktijk van grootschalige informatie-uitwisseling

Jan Grijpink 9789059315877 | 2e druk, 2010
Budh

Beschrijving

De 3e druk (ISBN 9789462366084) van deze uitgave verschijnt naar verwachting begin juni 2016. 

Maatschappelijke voorzieningen zoals jeugdzorg, veiligheid, gezondheidszorg en sociale zekerheid eisen informatie-uitwisseling op grote schaal tussen grote aantallen zelfstandige organisaties. Informatisering van deze ketensamenwerking blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. Dit komt vooral omdat men dit probleem te lijf gaat met traditionele managementconcepten en -methoden. In maatschappelijke ketens ontbreekt echter overkoepelend gezag, zodat deze managementtheorieën onvoldoende houvast bieden. Andere concepten, theorieën en methoden zijn daarom nodig.

Het leerstuk Keteninformatisering voorziet hierin, met een ketenvisie en methoden die duidelijk maken welke ketenprojecten succesvol en welke keteninitiatieven kansrijk zijn. Uitgelegd wordt hoe een ketenanalyse verloopt, hoe men erachter komt welke informatie-infrastructuur voor een keten nodig is en hoe ketensamenwerking kan worden verbeterd. Dit boek biedt daarnaast inzicht in slaag- en faalfactoren bij toepassing van keteninformatisering en geeft suggesties voor de wijze waarop valkuilen kunnen worden vermeden.

Doelgroep

Deze uitgave is bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs en voor de bachelorfase van het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van bestuurs- en bedrijfskunde, publiekrecht, informatiekunde en openbaar bestuur. Als naslagwerk en ideeënbron is het geschikt voor practitioners en managers in de keteninformatisering.

Auteursinformatie

Prof. dr. mr. J. (Jan) H.A.M. Grijpink (1946) studeerde economie (1969) en rechten (1971) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1997 aan de Technische Universiteit Eindhoven op basis van zijn proefschrift Keteninformatisering. In maart 2004 werd hij benoemd tot (parttime) bijzonder hoogleraar informatiekunde aan de Universiteit Utrecht, met als leeropdracht ‘keteninformatisering in de rechtstaat’. Hij is als raadadviseur werkzaam bij de directie Algemene Justitiële Strategie van het ministerie van Justitie met als werkterrein informatiestrategie. Hij geeft regelmatig lezingen en workshops en publiceert in binnen- en buitenland.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag