Actoren in de strafrechtspleging

Een inleiding

J.S.W. Boorsma en Edgar Tijhuis 9789059317130 | 2e druk, 2011
Budh

Beschrijving

‘Je maintiendrai’ staat onder het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden – ‘ik zal handhaven’. Maar wie ‘ik’ is, staat er niet bij. Is het de politie? Is het de burgemeester? Is het de officier van justitie? Is het de rechter? Of is het de gevangenisdirecteur, aan het einde van de keten?
Uiteindelijk is het de keten: de ‘strafrechtsketen’. Rechtshandhaving is een teamsport, waarbij iedere actor een eigen rol heeft, maar geen van de spelers zonder de ander kan. De verschillende functionarissen en organisaties beïnvloeden elkaar.

In dit boek worden in de eerste plaats de diverse actoren  systematisch, helder en beknopt beschreven. Hoe functioneert ons politiebestel? Wat is de taak van het Openbaar Ministerie? Wat doen de diverse reclasseringsorganisaties? In de tweede plaats geeft dit boek een vlotte inkijk in het functioneren van het systeem. De discussie over de aansturing van de politiekorpsen loopt al sinds de negentiende eeuw en nog zijn we er niet uit. Advocaten worden al sinds Plato als amorele zakkenvullers gezien. Maar wat doen ze eigenlijk echt? En wat denkt een rechter die een zware straf uitspreekt?
In de derde plaats is dit boek zo veel mogelijk een leesbaar boek. Recht, beleid en organisatie heten saaie onderwerpen te zijn, maar voorbeelden uit de actualiteit en de rechtspraak laten zien dat de handhaving van het recht ook een leuke en intellectueel interessante teamsport kan zijn.

Actoren in de strafrechtspleging maakt de rechtshandhaving begrijpelijk voor de beginnende student en slaat een brug tussen aan de ene kant de formele aspecten van het strafrechtsbestel en aan de andere kant het functioneren van het systeem.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten bachelar 1 criminologie. Daarnaast is het ook geschikt voor de hbo-opleidingen IVK, SJD en MER.

Auteursinformatie

J.S.W. Boorsma en A.J.G. Tijhuis combineren praktijk met wetenschap. Zij zijn allebei advocaat. Daarnaast zijn zij docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, bij de afdeling Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag