De zucht naar goed bestuur in de stad

Lessen uit een weerbarstige werkelijkheid

Frank Hendriks en Gerard Drosterij (redactie) 9789059317758 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

In het stadhuis van Siena zijn de wereldberoemde fresco’s van Ambrogio Lorenzetti te bewonderen die het ‘goede stadsbestuur’ tegen het slechte afzetten. In het Bredase stadhuis worden klassieke waarden van goed bestuur in prachtig glas-in-lood gevangen.
Welke waarden zijn thans cruciaal voor het zoeken naar goed bestuur in een verstedelijkte samenleving? Welke lessen zijn te trekken uit de vele pogingen die steden ondernemen om tot beter bestuur te komen? Op deze vragen geeft dit boek een antwoord, kijkend naar verschillende steden – Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Tilburg, Zwolle – reflecterend op het debat over good governance in de bestuurskunde.
Stedelijke regimes, markten, platforms en polders vormen praktische aanknopingspunten voor de zucht naar goed bestuur in de stad. En bestuurlijke effectiviteit, responsiviteit, behoorlijkheid, veerkracht en tegenwicht zijn daarbij van fundamentele waarde.

'Met het vervagen van de natiestaat zijn steden belangrijker dan ooit. Veel steden zoeken naar nieuwe manieren van besturen. Meer horizontaal (‘governance’) dan verticaal (‘government’). Voor deze zoektocht is dit voortreffelijke boek onmisbaar.'
Prof. dr. Jouke de Vries, hoogleraar bestuurskunde en decaan van de faculteit Campus
Den Haag/Universiteit Leiden

'Het ontsluiten van de kracht in de stad is dé kernopgave voor het hedendaagse stadsbestuur. Zoiets gaat met vallen en opstaan. Boeken die het mogelijk maken hierop te reflecteren én gebruikt kunnen worden als handboek en naslagwerk zijn zeer nodig maar helaas dun gezaaid. U heeft nu zo’n zeldzaam boek in handen.'
Drs. Rodney Weterings, directievoorzitter KEI, NICIS-institute, NIROV en SEV en voormalig
wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch

Doelgroep

Bestemd voor bestuurskundigen, politicologen, beleidsmakers binnen de rijksoverheid en de gemeentelijke overheden.

Auteursinformatie

Prof. dr. Frank Hendriks (1966) is hoogleraar vergelijkende bestuurskunde en onderzoeksdirecteur bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.
Dr. Gerard Drosterij (1972) is politicoloog, publicist en zelfstandig adviseur.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag