P² Zorg

Project- en portfoliomanagement in de zorg

Michiel van Geloven, Peter Fest en Tineke de Roos 9789059317864 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Dit boek is gebaseerd op de methodiek voor project- en portfoliomanagement die is ontwikkeld door en voor het VU medisch centrum. P² Zorg is bedoeld voor iedere medewerker die binnen een zorginstelling verantwoordelijkheid wil nemen voor een projectmatige aanpak van initiatieven.

Projectmanagement biedt de structuur om grip te krijgen op tijd, organisatie, geld, informatie en kwaliteit die voor het slagen van een project belangrijk zijn. 

De casus van het fictieve UMC Zorgelo, die de rode draad vormt in dit boek, laat zien dat daarbij verantwoordelijkheid nemen, enthousiasme en betrokkenheid in alle fasen van een project wezenlijke ingrediënten zijn. Behalve de structuur vraagt een project ook sociale en communicatieve vaardigheden, ook die worden in dit boek belicht.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor projectleiders en projectmanagers in de zorg, bestuurders van zorginstellingen, stafadviseurs in de zorg, die verantwoordelijk zijn voor projecten of opleidingen en voor diverse bij- en nascholingstrajecten binnen de zorg.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag