Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat

Nieuwe kansen voor overheid en samenleving

Tobias Kwakkelstein, Aart van Dam en Ardaan van Ravenzwaaij (redactie) 9789059318014 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Onze samenleving ontwikkelt zich van een redelijk geordende en stabiele samenleving naar een samenleving met een enorme diversiteit. Dit heeft grote impact op burgers, maar ook op de overheid. Wat kan het bestuur (nog) voor zijn rekening nemen? Waar hebben anderen een taak? Vragen over bestuurbaarheid en over de legitimiteit van het overheidshandelen dienen zich aan. Kortom: de overheid en de samenleving gaan zich anders tot elkaar verhouden. De vraag naar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving is een rode draad in het denken over het openbaar bestuur, nu en in de komende jaren. De typering ‘van verzorgingsstaat naar waarborgstaat’ is een uitdrukking van dat besef. Het is een typering die wel vraagt om verdere verheldering en verkenning.

Een aantal wetenschappers en opiniemakers is gevraagd om zich te buigen over de vraag: hoe zou   binnen uw specifieke discipline, interesse en/of aandachtsgebied – de transitie van verzorgingsstaat naar waarborgstaat eruit kunnen zien? Welke belangrijke ontwikkelingen in de samenleving spelen een rol? Welke uitdagingen voor het openbaar bestuur zijn er? Voor welke keuzes of opgaven komen beleidsmakers te staan? Het resultaat is een eigenzinnige maar toch ook samenhangende verzameling essays, een boeiend palet van invalshoeken en inzichten over de rol van de overheid in de 21e eeuw.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor bestuurskundigen, politicologen, sociologen, beleidsmedewerkers binnen de Rijksoverheid en algemeen geïnteresseerden.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag