Veranderen in meervoud

Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde

Gerard Donkers 9789059318045 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Dit is de opvolger van de eerder verschenen uitgave Veranderkundige modellen (12e druk) met ISBN 978-90-2441-482-6.

Als professional in het werken met individuen, groepen, organisaties en lokale samenlevingsverbanden heb je behoefte aan praktische kennis. Je wilt weten wat je kunt doen en hoe je moet handelen als je in samenwerking met anderen een bepaalde verandering wilt realiseren. Een essentiële waarde in dit boek is dat je leert om meervoudig te handelen, dat wil zeggen constructief omgaan met verschillen, conflicten en tegenstrijdige verwachtingen en perspectieven in een verandertraject. Kern van dit boek zijn de drie veranderkundige modellen: het sociaaltechnologisch model, het persoonsgericht model en het maatschappijkritisch model van veranderen.
Vanuit de drie modellen en op basis van praktijkgerichte onderzoeken naar methodiek worden conclusies getrokken naar een meervoudige, integratieve benadering van veranderen. Versterking van het zelfregulerend vermogen van individuen, groepen en organisaties wordt voorgesteld als een centraal concept van de sociale veranderkunde.

Bij dit boek hoort ook een Werkboek veranderen voor studenten en docenten met bij elk hoofdstuk oefeningen en opdrachten die in een studieprogramma kunnen worden gebruikt. Dit werkboek is te vinden op de website www.verandereninmeervoud.nl.

Het beeld op het omslag van dit boek heeft als titel 'De schikgodinnen'. Het is gemaakt door Oscar Goedhart en is te bewonderen op het Hertogplein in Nijmegen.

Doelgroep

Veranderen in meervoud is bestemd voor studenten die worden opgeleid tot professional in sociale beroepen. Ook sociale professionals in het uitvoerend werk, management en beleid kunnen er hun voordeel mee doen.

Auteursinformatie

Gerard Donkers is zelfstandig onderzoeker, auteur en docent aan masteropleidingen op het gebied van sociale interventie. Hij is tevens auteur van Naar een veilige school. Versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen, professionals en school in omgaan met agressie en Grondslagen van veranderen. Naar een methodiek zonder keurslijf.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag