Beschrijvende statistiek

Het berekenen en interpreteren van tabellen en statistieken

Connie de Boer en Bregje van Groningen 9789059318694 | 3e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Beschrijvende statistiek is het samenvattend beschrijven van de kenmerken van een groep onderzoekseenheden door middel van kengetallen. In dit boek wordt op heldere wijze en met talloze aansprekende voorbeelden uitgelegd wat deze statistieken of kengetallen betekenen en hoe ze kunnen worden gebruikt. Achtereenvolgens komen aan de orde: de datamatrix, centrum- en spreidingsmaten, associatiematen voor variabelen met een nominaal, ordinaal, interval en ratio meetniveau, enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse en betrouwbaarheidsanalyses.
Een goed begrip van statistiek ontstaat eigenlijk pas als je weet hoe je statistische kengetallen berekent. De berekening van deze kengetallen op basis van de formules komt uitgebreid aan bod. Hoe deze statistieken vervolgens met SPSS kunnen worden uitgerekend, is beschreven in aparte kaders. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan de wijze waarop statistische gegevens moeten worden geïnterpreteerd en hoe je ze weergeeft in een verslag.

Doelgroep

Deze uitgave is bedoeld voor hbo- en wo-studenten onderzoeksmethoden en statistiek.

Auteursinformatie

Bregje van Groningen studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de afdeling Communicatiewetenschap is zij werkzaam bij de programmagroep Media, Journalistiek en Publieke Opinie.

Connie de Boer studeerde sociale geografie aan de Universiteit Utrecht. Thans is zij als hoofddocent verbonden aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, waar zij werkzaam is bij de programmagroep Media, Journalistiek en Publieke Opinie.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag