Psychologie en de multiculturele samenleving

Jeroen Knipscheer en Rolf Kleber (redactie) 9789059318847 | 3e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Psychologie en de multiculturele samenleving is een inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie. Het is bedoeld voor (aankomende) psychologen en andere professionals en toegespitst op de moderne Nederlandse situatie: de situatie waarbinnen de meeste psychologiestudenten hun latere werkveld zullen vinden.
  
In dit boek komen belangrijke theoretische en praktische vraagstukken aan de orde zoals de universaliteit dan wel de cultuurgebondenheid van psychische processen, kenmerken en mechanismen en de consequenties hiervan voor de praktijk. Centrale vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: Nemen mensen met een niet-westerse achtergrond anders waar dan West-Europeanen. Hoe verloopt de psychische ontwikkeling bij migrantenkinderen? Zijn in het westen ontwikkelde testen en vragenlijsten wel toepasbaar bij allochtonen. Wat is de invloed van culturele diversiteit binnen een bedrijf. Zijn allochtonen ongezonder dan autochtonen? En kan een westerse psychotherapeut een allochtone cliënt wel goed behandelen?
  
In elf hoofdstukken komen begrippen als 'waarnemen', 'emotie', 'informatieverwerking', 'socialisatie', 'communicatieprocessen' en 'organisatiekunde' aan bod. Tevens is er aandacht voor persoonlijkheid, testgebruik, seksualiteit, psychopathologie, diagnostiek en de behandelpraktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien wordt ingegaan op dilemma's, valkuilen en uitdagingen voor psychologen in onze pluriforme samenleving.

Tweede, gewijzigde bijdruk.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag