Ex ante evaluatie in Nederland

De stand van zaken

Dick Hanemaayer 9789059319059 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Ex ante evaluatie is het beoordelen van voorgenomen beleid op doeltreffendheid en doelmatigheid. Kunnen de doelstellingen worden gerealiseerd met het voorgenomen beleid en is het voorgenomen beleid uitvoerbaar en betaalbaar? Tot op heden is ex ante evaluatie niet veel meer dan een randverschijnsel in de Nederlandse beleidspraktijk. Dat is jammer, want beleidsvoorbereiding leidt in veel gevallen niet tot solide resultaten. Er is dus aanleiding om de toepassing van ex ante evaluatie te intensiveren.

In dit boek worden de theorie en praktijk van ex ante evaluatie uitgelegd en geïllustreerd met tal van praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. De veelvormigheid van het instrument wordt belicht en op hoofdlijnen wordt de uitvoering van een ex ante evaluatie beschreven.

Doelgroep

Ex ante evaluatie in Nederland is bedoeld voor beleidsmakers, -managers, politici, bestuurders, studenten en docenten.

Auteursinformatie

Dick Hanemaayer is zelfstandig evaluator en is mede-oprichter en voormalig directeur van B&A Groep. Hij beheert de website www.beleidsevaluatie.info en is mede-initiator van het VIDE-Evaluatorennetwerk.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag