Communicatieleer

Een inleiding

Frank R. Oomkes 9789059319325 | 9e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Wij vullen onze dagen met praten en luisteren, schrijven en lezen, vergaderen, telefoneren, e-mailen en televisie kijken. Wat doet dat ons en wat doen wij ermee? Als communicatie zo bepalend is voor ons bestaan, is het zeker nuttig om méér te weten van wetten, regels en patronen van communicatie.
Veel onderwerpen komen aan de orde: principes en modellen van communicatie, lichaamstaal, communicatiepatronen, interculturele communicatie en cultuurschok, communicatie in groepen, communicatie van enkeling tot groep en de werking en uitwerking van massacommunicatie. Hoewel veel onderzoek verwerkt is om tot verantwoorde uitspraken te kunnen komen, is de stijl persoonlijk, toegankelijk en worden veel voorbeelden uit het dagelijks leven gegeven. Deze negende druk van Communicatieleer is volledig herzien. Met name de nieuwe communicatieontwikkelingen (informatie- en communicatietechnologie) krijgen ruime aandacht.

Dit leerboek is bestemd voor een ieder die belangstelling heeft voor menselijke communicatie: voor studenten in het hoger beroepsonderwijs of de universiteit en voor communicatieprofessionals in de praktijk.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
Deze negende druk is geheel geactualiseerd en de inzichten op communicatiegebieden die in snelle ontwikkeling zijn, vooral op het terrein van de 'nieuwe media', zijn waar nodig aangepast.

Doelgroep

Communicatieleer is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor menselijke communicatie: voor studenten in het hoger beroepsonderwijs of de universiteit en voor communicatieprofessionals in de praktijk.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag