Basisboek maatschappelijk werk

Een normatieve professie

Marcel Sem Kok 9789059319615 | 1e druk, 2013
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

Inleiding
1In den beginne…
2De kern van het maatschappelijk werk
3Over methodisch werken
Over de auteur
Bijlagen

Beschrijving

In Basisboek maatschappelijk werk wordt aandacht besteed aan normatieve professionaliteit richting mensen in de marge, de hoofddoelgroep van het maatschappelijk werk. Bij de opzet van dit boek is er bewust voor gekozen om te beginnen bij de (potentiële) student. Welke afwegingen kunnen gemaakt worden om te kiezen voor een sociaalagogische studie en meer specifiek voor een studie maatschappelijk werk? Een ander belangrijk onderwerp in dit boek is de geschiedenis van het helpen: hoe hebben mensen voor elkaar gezorgd vóór er professionele hulpverlening kwam?
De opdracht van het maatschappelijk werk hangt nauw samen met hoe onze samenleving eruitziet en wat deze van het maatschappelijk werk verwacht. Daarom komt ook de vraag ‘wat is helpen?’ uitgebreid aan bod. Om dit helpen in te richten, wordt een hoofdstuk gewijd aan het methodisch werken. Het boek sluit af met de Wet Maatschappelijk Ondernemen (WMO) en het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuw Stijl.
Basisboek maatschappelijk werk bevat verder tal van praktijkcasussen en aan het einde van elk hoofdstuk staan vragen en opdrachten.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor (aankomende) eerstejaarsstudenten binnen de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD). In Vlaanderen kan dit boek ingezet worden bij de afstudeerrichting Maatschappelijk werk van de opleiding Maatschappelijk assistent.

Auteursinformatie

Marcel Sem Kok is methodiekdocent bij de opleiding maatschappelijk werk van de Haagse Hogeschool. Daarnaast zet hij zich als vrijwilliger in bij een schuldhulpverleningsorganisatie in Amersfoort. Naast zijn opleiding maatschappelijk werk en verpleegkunde heeft hij management voor de gezondheidszorg gestudeerd. Tevens is hij auteur van Handboek schuldhulpverlening.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag