Intervisie leren

Een methode voor professionele ontwikkeling

Bernard van de Beek;Mirabelle Schaub-de Jong 9789059319776 | 2e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Intervisie is een methode om op een gestructureerde manier aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering te werken. Intervisie leren is een praktijkgericht boek voor studenten die zich in de methodiek willen bekwamen en zich met behulp van intervisie verder willen ontwikkelen als persoon en als toekomstig professional.

In het boek wordt uitgelegd wat onder intervisie wordt verstaan en hoe het een goede bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van competenties. Mogelijkheden voor het toetsen van intervisie en het samenstellen van een portfolio komen uitgebreid aan bod. Ruime aandacht is er ook voor de essentiële vaardigheden en het oefenen van deze vaardigheden bij het uitvoeren van intervisie. In het boek wordt een overzicht gegeven van de meest bruikbare intervisiemethoden, waarbij specifieke aandacht voor intervisie per mail.

In deze druk is voor intervisanten en intervisoren meer ‘gereedschap’ opgenomen voor de verdieping van het reflectieproces dat plaatsvindt binnen intervisie.

Wijzigingen t.o.v. vorige druk
De hoofdstukken 1 en 2 zijn aangevuld met meer "gereedschap" voor de intervisanten en intervisoren. Dit "gereedschap" geeft meer verdieping van het reflectieproces dat plaats vindt binnen intervisie. Aan de hoofdstukken 3 en 4 is een aantal methoden toegevoegd die een bijdrage kunnen leveren aan de intensivering, verbreding en/of verdieping van de leerprocessen binnen intervisie. Een aantal praktijkvoorbeelden is veranderd om zo duidelijk te maken dat dit boek en de beschreven methoden voor elke professional (in opleiding) gebruikt kan worden.

Doelgroep

Intervisie leren is bestemd voor beginnende en gevorderde professionals in opleiding, in het hbo en wo, én voor professionals in verschillende organisaties.

Auteursinformatie

Bernard van de Beek en Mirabelle Schaub-de Jong hebben als docent, coach of onderzoeker veel ervaring en kennis opgedaan in het begeleiden van intervisiegroepen in verschillende studierichtingen in het hbo, wo, in de zorg, de overheid en het bedrijfsleven.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag