Pubers aan het werk in Nederland

De kwetsbaarheid van de jonge consument

Kristoffel Lieten, Sarah de Vos m.m.v. Talinay Strehl en Machteld Pallandt 9789059319837 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

In Nederland werken ontzettend veel pubers. Dat werk wordt aangeduid met onschuldige namen als ‘bijbaantjes’, ‘klusjes’ en ‘vakantiewerk’. Van het werk van pubers wordt doorgaans gezegd dat het leerzaam is. Het leert pubers met geld omgaan, geeft hen een besef van eigenwaarde en bevordert hun assertiviteit. Ouders en wetgever hebben daarom een inschikkelijke houding aangenomen. Dit boek laat echter zien dat er in veel gevallen sprake is van kinderarbeid en dat pubers in tal van typische bijbaantjes (krantenwijken, oppassen, bollen pellen, vakkenvullen, werk op het land, in de media, showbizz of sport enz.) grote risico’s lopen en kwetsbaar zijn. De nationale wetgeving en de internationale conventies worden op grote schaal overtreden.

Het onderzoek geeft de pubers een stem. Het laat door hun ogen zien dat veel van de vermeende positieve effecten, waarmee de klusjes worden toegedekt, doorgaans geen rol spelen. De studie, op basis van een grootschalig onderzoek onder schoolgaande jeugd van 12 tot en met 15 jaar oud en aangevuld met opmerkelijke individuele interviews, geeft voor het eerst inzicht in de complexe wereld van de opgroeiende tiener en zijn/haar relatie met werk, inkomen, consumptie- en groepsdruk. Het boek behandelt de omvang van kinderarbeid, regionale en sociale spreiding, wetsovertredingen en misstanden. Het laat de gevolgen voor onderwijs en vrijetijdsbesteding zien; het duidt de motivatie van de kinderen, onderzoekt de dwang en de uitbuiting en eindigt met een analyse van de puber als jonge en autonome consument.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers (sociologen, bestuurs- en beleidskundigen) en beleidsmakers op het terrein van kinderarbeid en kinderrechten.

Auteursinformatie

Kristoffel Lieten is emeritus hoogleraar Kinderarbeid aan de Universiteit van Amsterdam en leidde jarenlang grootschalig onderzoek naar kinderarbeid in ontwikkelingslanden.
Sarah de Vos studeerde antropologie en kinderrechten aan de Universiteit van Amsterdam en werkt nu bij Meldpunt Kinderporno.
Beiden hebben deze studie, samen met andere onderzoekers, uitgevoerd tegen de achtergrond van hun uitgebreide kennis van de problematiek van kinderarbeid in ontwikkelingslanden en van de theoretische discussies over kinderarbeid en veranderend kinderschap.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag