Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional

Joost van Vliet en Jan Jukema (redactie) 9789059319882 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Ouderen hebben de toekomst. Tot 2050 neemt het aantal ouderen in onze samenleving sterk toe. Deze groep burgers wordt gekenmerkt door zowel vitaliteit als kwetsbaarheid: ouder worden is divers worden. Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional biedt de lezer inzicht in actuele thema’s en nieuwe inzichten met betrekking tot ouder worden en vergrijzing in Nederland. Naast kennis over aspecten van het ouder worden, wordt in dit boek nadrukkelijk gezocht naar de betekenis van deze inzichten voor het professioneel handelen.

De bijdragen aan deze bundel zijn geschreven door deskundigen. De redactie heeft hun bijdragen onder drie verschillende thema’s bijeengebracht. Het eerste thema is ‘ouderen in Nederland’, waarbij wordt ingegaan op de vraag welke plaats oudere mensen innemen in de Nederlandse samenleving. Bij het tweede thema, ‘levensloop, kwetsbaarheid en veroudering’, wordt veroudering bekeken in levensloopperspectief, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van ouderen. Het derde thema heeft betrekking op de relatie tussen ouderen en de hulp- en dienstverlener. In de bijdragen van dit laatste thema wordt de aandacht verlegd van de oudere mens naar het werkveld van professionals.

Doelgroep

Dit handboek is geschreven voor hbo-studenten richting Sociaal Werk (MWD, SPH, CMV, SW) en Toegepaste Gerontologie. Ook voor hbo-v-studenten en degenen die een relevante hbo-minor volgen, is dit boek waardevol.

Auteursinformatie

Joost van Vliet is sociaal gerontoloog en teamleider van de opleiding MWD aan de Haagse Hogeschool.
Jan S. Jukema is associate lector aan de opleiding Toegepaste Gerontologie en het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg, Hogeschool Windesheim. Hij is tevens verbonden aan Huntington University, Sudbury, Canada.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag