Vuile olie

Onrechtmatig verwerken en mengen van olieproducten als vormen van milieucriminaliteit

Toine Spapens, Monique Bruinsma, Lonneke van Hout en Jaap de Jong 9789059319998 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Het mengen van vervuild (chemisch) afval met stookolie is een probleem dat zich al tientallen jaren voordoet. Nederland speelt daarin, met Rotterdam als een van de grootste bunkerhavens van de wereld, een belangrijke rol. Vervuilde scheepsbrandstoffen zijn uiterst schadelijk voor het milieu, onder meer omdat ze sterk bijdragen aan het gehalte aan fijnstof in de atmosfeer. In dit boek wordt de problematiek van ‘vuile olie’ diepgaand onderzocht. Zowel de geruchtmakende affaires uit het verleden als de huidige situatie in de branche van inzamelaars en verwerkers van afvalolie passeren de revue. Daarnaast wordt ingegaan op manieren waarop de oliecriminelen te werk gaan en voor welke problemen dit de handhavings- en opsporingsinstanties stelt, onder andere door gebrek aan deugdelijke regelgeving.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor de politie, politiewetenschappers, studenten van de Politieacademie, het Openbaar Ministerie en beleidsambtenaren Justitie.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag