Due diligence

Een beschouwing volgens het Nederlandse recht

M. Brink 9789089743923 | 2e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Dit boek bevat beschouwingen over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht. Het bevat een landkaart van het fenomeen due diligence met een uitgebreide legenda. Een dergelijk overzicht ontbrak tot dusverre in de Nederlandse literatuur.

Naast behandeling van tal van andere onderwerpen wordt ingegaan op de meer verbintenisrechtelijke aspecten en meer in het bijzonder de wederzijdse verplichtingen tot het plegen van onderzoek en het doen van mededelingen tijdens het onderhandelingsproces dat vooraf gaat aan fusie- en overnametransacties. Deze uitgave laat zien hoe internationaal ontwikkelde noties en begrippen vertaling behoeven naar ons eigen recht, niet het minst wat de totstandkoming en het formuleren van overnamecontracten betreft, maar ook wat de wijze betreft waarop daarbij risico’s kunnen worden verdeeld door garanties en de attributie van mededelings- en onderzoeksplichten aan de in dat proces betrokken partijen (en hun adviseurs).

Doelgroep

Deze uitgave is bestemd voor (ondernemingsrecht)advocaten, bedrijfsjuristen, fiscalisten, wetenschap en masterstudenten.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2022 | Boom uitgevers Den Haag