Handboek gezondheidsrecht Deel 1

Rechten van mensen in de gezondheidszorg

H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers en J. Legemaate 9789089744548 | 5e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Medio augustus verschijnt de 6e druk. Klik hier voor meer informatie.

Dit eerste deel van het Handboek gezondheidsrecht behandelt de rechten van mensen in de gezondheidszorg. De onderwerpen zijn geordend langs de levenslijn van de mens, beginnend met de genetica en eindigend met het einde van het leven.

Aan de orde komen onder meer leven in wording, rechten van patiënten (informatie, toestemming voor medische behandeling, vertegenwoordiging, geheim en privacy, klachtrecht), opneming en behandeling in de psychiatrie en, ten slotte, medisch handelen rond het levenseinde.

Deze vijfde druk heeft in grote lijnen dezelfde opzet als de voorgaande drukken, maar kent ook een geheel nieuw hoofdstuk (hoofdstuk 2) over de bronnen van het recht in de gezondheidszorg. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de verschillende soorten regels die in het gezondheidsrecht een rol spelen. Zeker voor lezers met een niet-juridische achtergrond is dit hoofdstuk handig.

Auteursinformatie

In 2002 overleed H.J.J. Leenen. Hij heeft tot en met de vierde druk aan dit boek meegewerkt. J.K.M. Gevers en J. Legemaate hebben de drukken die daarna zijn verschenen samen gereviseerd. Prof. mr. J.K.M. Gevers is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. mr. J. Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag