Boom Juridische studieboeken Bestuursrecht deel 2

Rechtsbescherming tegen de overheid. Bestuursprocesrecht

Leo Damen, H.E. Broring, Kars de Graaf, Bert Marseille, André van Montfort, B.J. Schueler en H.B. Winter 9789089746085 | 4e druk, 2012 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh

Beschrijving

Het boek ‘Bestuursrecht’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht en in het bijzonder van de Algemene wet bestuursrecht, en verder de verdeling van bevoegdheden en rechten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur.

Dit deel, Bestuursrecht 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, en tegen het bestuur in het bijzonder, en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het gehele algemene bestuursrecht. Bestuursrecht 2 bevat een aantal nieuwe stukken en is verder geheel geactualiseerd. Veel jurisprudentie, vooral over de rechterlijke toetsing, veel literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht tot eind 2011 zijn verwerkt. Het is opvallend hoeveel er in de afgelopen drie jaar is veranderd. Wetsvoorstellen en voorontwerpen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij in 2011 of 2012 waarschijnlijk geldend bestuursrecht zullen worden.

Doelgroep

Doelgroep van dit studieboek zijn primair universitaire studenten in de Bachelorfase. Gebleken is echter dat het boek ook goed bruikbaar is in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs, en ook voor de praktijk in een behoefte voorziet. Mede daarom zijn uitvoerige literatuur- en jurisprudentieverwijzingen opgenomen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag