Bijzondere arbeidsverhoudingen

S.F.H. Jellinghaus, C.W. Noorlander, T. van Kooten, L.J.M. Langedijk, L.G. Verburg, E.K.W. van Kampen, G.W. van der Voet, V.G.G. Bergwerf, E.F.V. Boot, F.M. Dekker, A.R. Houweling, P.L.M. Schneider, J.W. Bitter, J.E. Polet, J.P.H. Zwemmer, J. van der Pijl, E. Cremers-Hartman, S. Klosse en W.A. Zondag 9789089746177 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

De 2e druk (ISBN 9789462901995) van deze uitgave verschijnt naar verwachting in het najaar van 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen.

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die heden ten dage is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regeling zou men denken dat er dus maar één wettelijke regeling inzake ‘het recht der arbeiders’ bestaat. Niets is echter minder waar. In de afgelopen eeuw heeft een veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of gedeeltelijk) afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondere regelingen werden gehandhaafd. Te denken valt daarbij onder meer aan:
- de ambtenaar;
- de docent;
- de geestelijke;
- de sporter;
- de statutair bestuurder;
- de internationale werknemer;
- de zeevarende;
- de BES-werknemer;
- de ZZP’er;
- de handelsagent;
- de uitzendkracht;
- de werknemer van een insolvente werkgever;
- de huishoudelijk werker;
- de gesubsidieerde werknemer;
- en de vrijwilliger.

Doel van deze bundel is allereerst de praktijkjurist een handzaam overzicht van deze regelingen te verschaffen. Daarnaast staat per bijzondere arbeidsverhouding de vraag centraal welke rechtvaardigingsgrond indertijd voor de betreffende (bijzondere) regeling door de wetgever is aangevoerd en in hoeverre die rechtvaardigingsgrond anno 2012 nog steeds opgaat. Kortom een unieke bundeling van bijzondere regelingen. Een must have voor elke arbeidsrechtjurist.

De Bakelsreeks wordt uitgegeven vanwege het Bakelsinstituut. Het instituut, een gezamenlijk studiecentrum van de secties arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal advocatenkantoren, richt zich op het initiëren en uitvoeren van grensverkennend onderzoek op het terrein van het arbeidsrecht.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor arbeidsrechtadvocaten, wetenschappers en praktijkjuristen.

Auteursinformatie

Prof. mr. A.R. Houweling is als bijzonder hoogleraar grondslagen van een modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus School of Law en als Legal Counsel verbonden aan DingemansVanderKind. Mw. mr. dr. G.W. van der Voet is advocaat bij AKD te Rotterdam en daarnaast als universitair docent verbonden aan de Sectie Arbeidsrecht van de Erasmus School of Law.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag