Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen

Stand van zaken en mogelijkheden voor innovatie

T.F.C. Fischer, W.J.M. Captein en B.W.C. Zwirs 9789089746191 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

De recidive onder justitiabelen is een belangrijk aandachtspunt binnen het justitiële beleid. Vanaf 2005 hebben de drie reclasseringsorganisaties gewerkt aan de ontwikkeling van een beperkt, gericht en effectief aanbod van gedragsinterventies voor justitiabelen. In deze gedragsinterventies wordt het delictgedrag en de problematiek die hiermee samenhangt aangepakt. Om de kwaliteit van deze interventies te toetsen is sinds 2005 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie de Erkenningscommissie Gedragsinterventies actief.
Dit onderzoek analyseert het huidige aanbod van (voorlopig) erkende gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen bij de drie reclasseringsorganisaties. Doel is om na te gaan of er in het aanbod 1) voldoende aandacht is voor alle soorten probleemgedrag die samenhangen met het delictgedrag en 2) of met het aanbod alle deelgroepen van justitiabelen voldoende worden bereikt. Bovendien wordt onderzocht op welke wijze het aanbod verbeterd kan worden. Voor dit onderzoek zijn documenten en databestanden geanalyseerd, interviews gehouden en is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Suggesties voor aanpassingen gaan zowel in op het systeem als op de uitvoering van de gedragsinterventies.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, strafrechtjuristen, beleidsmedewerkers politie, justitie en reclassering.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag