De Arubaanse rechtsstaat als institutioneel netwerk

Peter Rijpkema 9789089747167 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Binnen het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden worden met enige regelmaat nieuwe staatkundige structuren ingevoerd. Bovendien functioneert het Koninkrijk in een globale setting waarin steeds meer vormen van bovenstatelijke regulering invloed uitoefenen op de interne aangelegenheden. De vraag is wat deze veranderingen betekenen voor de soevereiniteit van Aruba. Wie is nu de uiteindelijke soeverein: De Arubaanse overheid? De Nederlandse overheid? De Koninkrijksregering?
Een tweede vraag is wat deze veranderende staatkundige structuren betekenen voor de rechtsstaatgedachte in Aruba. Binnen het Koninkrijk wordt veel belang gehecht aan het waarborgen van de vereisten van rechtsstatelijkheid. Is Aruba een rechtsstaat? Waarom is dat zo? En waarom wordt dat zo belangrijk gevonden? 
Blijkbaar wordt er een grote waarde gediend door te voldoen aan het vereiste van rechtsstatelijkheid, of de ‘rule of law’, zoals dat in het Engels wordt aangeduid. Wat is deze achterliggende waarde en hoe kan die zo goed mogelijk worden gerealiseerd binnen de statelijke en bovenstatelijke institutionele structuren waarin Aruba functioneert?
Zoals zal blijken, hangen deze twee vragen nauw met elkaar samen. In deze oratie wordt het concept van de rule of law nader onder de loep genomen en wordt onderzocht hoe het vereiste van rechtsstatelijkheid zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd in de Arubaanse context.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers en voor een ieder met interesse voor het Arubaanse recht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag