Arbeidsrecht begrepen

Paul van Grinsven, Hannie Geugjes en Eric Soemers 9789089747587 | 5e druk, 2013 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh

Beschrijving

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Minder wetenschappelijk-theoretisch en meer praktijkgericht. Minder historie en meer de bedoeling van de wetgever. Minder tekst achter elkaar en meer visualisatie. Heldere schema's, checklists en praktijkcases ondersteunen de tekst. Kortom: het boek is vooral praktisch bruikbaar en de inhoud ligt op behoorlijk juridisch niveau.

In het boek wordt voortdurend geschakeld tussen de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de wet en de cao. Ook vindt er een koppeling plaats tussen het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, op sommige onderdelen een Siamese tweeling.

Addendum
Op dinsdag 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. Na invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid op 1 januari 1999 betreft dit de tweede grote wijziging van het arbeids- en ontslagrecht sinds de invoering van het BBA in 1945. De ingrijpende veranderingen die de WWZ teweeg brengt zien vooral op de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het ontslagrecht. In het addendum bij de vijfde druk van Arbeidsrecht begrepen, vindt u in één handzaam overzicht welke wijzigingen per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 doorgevoerd worden. In juni 2015 verschijnt de zesde druk van Arbeidsrecht begrepen, waarin onder meer deze wijzigingen verwerkt zullen zijn.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor zowel studenten die een opleiding volgen in het hoger onderwijs (Rechten, SJD, Personeel en arbeid), als voor juridische professionals die werkzaam zijn in de eerstelijnsrechtshulp of -informatie en -advies.

Auteursinformatie

Paul van Grinsven en Hannie Geugjes waren jarenlang werkzaam in de rechtshulpverlening en verzorgden opleidingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Momenteel zijn zij verbonden als docent aan de het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht. Eric Soemers was langdurig werkzaam voor een werkgeversvereniging en voor commerciële adviesorganisaties, en werkt nu voor een multinational.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag