Jeugdrecht begrepen

Lydia Janssen 9789089747709 | 3e druk, 2013 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

1Inleiding recht
IPersonen- en familierecht
IIJeugdstrafrecht
IIIWet op de jeugdzorg
IVInternationaal jeugdrecht

Beschrijving

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden de hoofdlijnen van het personen- en familierecht beschreven. Deel II schetst het jeugdstrafrecht en deel III beschrijft de Wet op de jeugdzorg. In het vierde en laatste deel wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen én voor maatschappelijk werkers en ander en die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben.

Auteursinformatie

Lydia Janssen is ruim tien jaar werkzaam als juridisch adviseur en opleider in de (jeugd)zorg. Daarvoor was zij jarenlang docent Recht aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Inmiddels heeft ze verschillende boeken over recht voor het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk geschreven.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag