Echtscheidingsrecht

Anneke Heida, Kees Kraan en Q.J. Marck 9789089747952 | 11e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Voorbeelden van onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zijn de gerechtelijke procedure, bemiddeling, alimentatie voor partner en kinderen, ouderschapsplan, omgangsrecht en de fiscale consequenties van de scheiding.

Voor de gerechtelijke procedure zijn voorts diverse procesreglementen van belang, waarvan de nieuwste versies als bijlage zijn opgenomen. Per 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. De wijzigingen die deze wet op echtscheidingsterrein heeft teweeggebracht, zijn in deze druk verwerkt.

Op het gebied van het internationaal privaatrecht (ipr) is een aantal internationale regelingen in werking getreden, die tot ingrijpende wijzigingen hebben geleid met betrekking tot alimentatie. Deze wijzigingen worden in deze druk behandeld. Ook wordt er aandacht besteed aan de wijzigingen die zijn opgetreden op het gebied van de bescherming van minderjarigen doordat Nederland per 1 mei 2011 tot het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 is toegetreden.

Voorts wordt aandacht besteed aan de vrij ingrijpende wijzigingen die zijn opgetreden in het internationale echtscheidingsrecht door de invoering van Boek 10 BW (internationaal privaatrecht) per 1 januari 2012. Ook de aspecten van de invoering van Boek 10 BW, die voor het internationaal huwelijksvermogensrecht van belang zijn, worden in deze druk belicht.

Doelgroep

Het boek is bedoeld voor advocaten, notarissen en andere personen werkzaam op echtscheidingsgebied, die weinig of geen ervaring hebben met echtscheidingszaken. Het boek wordt gebruikt voor het vak echtscheidingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Auteursinformatie

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag