Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind

R. E. Bakker, J. uit Beijerse, W.G. Fischer e.a. 9789089747990 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Dit boek gaat over rechtsvinding en kinderrechten. Hieronder een aantal citaten uit het boek:

Janneke Gerards: “Er zijn bij rechterlijke oordeelsvorming heel wat risico’s van willekeur, inconsistentie, inschattingsfouten, en rechtsonzekerheid.”

Rob Bakker: “[H]et gaat – zeker uit staatsrechtelijk oogpunt – veel te ver om [artikel 2 van het Internationale Kinderverdrag] als toverstafje te hanteren om een resultaat te bereiken, of zelfs een bevoegdheid te creëren, waarin de wetgeving niet voorziet.”

Sylvia Wortmann: “Een creatieve rechter is een kwetsbare rechter.”

Aart Hendrinks: “Kunnen de belangen van het kind op consistente wijze worden bepaald, zodat de uitkomst van de weging geen willekeurige karakter heeft?”

Caroline Forder: “Er is een groep situaties waar een kind een ‘no-right’ heeft – de afwezigheid van een recht.”

Jolande uit Beijerse: “Er is creativiteit vereist om het jeugdstrafrecht pedagogisch te gebruiken, maar daarbij ligt altijd het gevaar op de loer dat de rechtswaarborgen van de jeugdige verdachte worden ondergraven.”

Pim Fischer: “Ik ben tegen creatieve rechters.”

Thomas Spijkerboer: “De conclusie moet zijn dat de Afdeling [Bestuursrechtspraak van de Raad van State] volstrekt inconsistent is met betrekking tot de vraag of bepalingen van het IVRK rechtstreekse werking hebben.”

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor wetenschappers en professionals op het gebied van het personen- en familierecht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag