Fiscale methodologie

L.J.A. Pieterse 9789089748034 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De 2e druk (ISBN 9789462902565) van deze uitgave verschijnt naar verwachting medio augustus 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen.

Als de auteur van deze los getoonzette notities over het schrijven van papers en scripties zou worden gevraagd waarom zij zijn geschreven, zou hij waarschijnlijk beginnen bij de vreemde drang die iemand kan overvallen om iets te moeten scheppen in woorden. Wellicht zou hij vervolgen met een verhaal over de architectonische voortbrengselen van zijn vader, die een onderzoeker zouden kunnen leren dat een systeem van maten met algemene geldigheid niet bestaat en dat vaste recepten voor een geslaagd product van geestelijke aard ontbreken. In ieder geval zou hij melding maken van een bevriende Haagse uitgever die hem vroeg naar zijn ervaringen als begeleider van studenten die zich voor de taak gesteld zien een opstel over een fiscaal onderwerp te vervaardigen. Hij zou ook moeten vertellen over zijn afkeer van traditionele – zelfs benauwende, want uitermate gedetailleerde – handleidingen en andere leidraden die studenten krijgen aangereikt, en dat hij een vrijere werkmethode voorstaat. Wat hij niet onvermeld zou laten, is dat hij met zijn aantekeningen over het doen van fiscaal-juridisch onderzoek, die dit fiscale studieboek bevatten, studenten enkele gedachten wil aanreiken die behulpzaam kunnen zijn om met succes en – als het even kan – op creatieve manier een wetenschappelijk verantwoorde verhandeling te schrijven.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wo- en hbo-studenten fiscaal recht die een paper of scriptie moeten schrijven.

Auteursinformatie

L.J.A. (Rens) Pieterse studeerde, in de jaren negentig van de vorige eeuw, onder meer Nederlands recht en fiscaal recht (beide cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte jarenlang in de fiscale praktijk van Deloitte en is thans, na zijn Haagse jaren bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (2003-2010), verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer actief als redacteur van een fiscale encyclopedie en als vaste medewerker van verschillende fiscale vakbladen. Hij doet onderzoek naar diverse fiscale verschijnselen, waaronder die op het terrein van het belastingprocesrecht. Hij publiceert over tal van onderwerpen, doet verslag van academische plechtigheden en bespreekt geregeld proefschriften en andere boeken die in het fiscale domein verschijnen. Ook was de auteur betrokken bij verschillende uitgaven van een fiscaal geschrift over de heffing van inkomstenbelasting. Tevens ontplooide hij initiatieven die hebben geleid tot de verschijning van enkele (vrienden)bundels.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag