Capita Civilologie

Handboek empirie en privaatrecht

Willem van Boom, Ivo Giesen en Albert Verheij (redactie) 9789089748126 | 2e druk, 2013
Budh

Beschrijving

In de vorige druk van dit boek – dat in 2008 verscheen onder de titel Gedrag en privaatrecht – werden bijdragen gebundeld die verschillende gedragspresumpties en gedragseffecten in het privaatrecht behandelden. Onderzocht werd in hoeverre vermogensrechtelijke regels aansluiten bij hoe mensen werkelijk zijn, denken, beslissen en zich gedragen.

Deze nieuwe druk staat opnieuw stil bij gedrag en privaatrecht. Ditmaal zijn er meer bijdragen en worden dus meer rechtsgebieden bestreken. Maar bovendien is de opzet ruimer. Onderzocht wordt wat we eigenlijk weten van privaatrecht in de echte wereld, hoe wetgever en rechter bouwen op aannames over hoe gedragsnormen in werkelijkheid uitwerken en welke effecten dat privaatrecht heeft. De bijdragen laten zien dat er nog veel onbekend is over de empirie van het privaatrecht en dat er dus behoefte is aan civilologie – de empirische bestudering van het privaatrecht – zodat wet en rechtspraak zich kunnen ontwikkelen op een fundament van bewezen werkelijkheid.

Klik hier voor een overzicht van andere delen uit de civilologie/civilology-reeks.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers op het gebied van de civilologie, Masterstudenten en promovendi.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag