Grondslagen van partneralimentatie

Naomi Daphna Spalter 9789089748157 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Sinds de invoering van ons huidige partneralimentatierecht in 1971 is hierover in Nederland een voortdurende discussie gaande. De laatste jaren is dit debat weer heviger geworden en recentelijk zijn door verschillende politieke partijen meerdere initiatieven genomen het alimentatierecht te wijzigen. In het alimentatiedebat lijkt echter vaak een belangrijk onderliggend probleem te worden vergeten. In Nederland bestaat namelijk geen uitgekristalliseerd antwoord op de vraag waarom ex-echtgenoten überhaupt door de wet kunnen worden verplicht financieel verantwoordelijk te blijven voor degenen van wie zij nu juist gescheiden zijn. Dit is een vraag naar de rechtvaardiging – of de grondslag – van partneralimentatie. Deze vraag staat centraal in dit promotieonderzoek.

In deze studie zijn twee grondslagen van partneralimentatie gevonden, namelijk de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Onderzocht is hoe aan de hand van een duidelijk onderscheid tussen beide grondslagen in het recht een beter geaccepteerd alimentatiestelsel kan worden vormgegeven. Daarbij zijn niet slechts de juridische aspecten van partneralimentatie bestudeerd, maar is ook empirisch onderzoek verricht naar de acceptatie van de grondslagen onder de Nederlandse bevolking. Daarnaast is aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse nagegaan welke lessen voor het Nederlandse recht kunnen worden getrokken uit de CEFL Principles of European Family Law betreffende partneralimentatie en het Belgische en Duitse partneralimentatiestelsel. Afsluitend zijn meerdere voorstellen tot verbetering van het Nederlandse partneralimentatierecht gedaan.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor personen- en familierecht specialisten uit wetenschap, overheidsinstellingen en advocatuur.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag