Regulering beleggingsinstellingen en icbe's in de Wft

Christel Grundmann-van de Krol 9789089748331 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De aanleiding voor dit boek is de implementatie in de Wet op het financieel toezicht van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’) die complementair is aan de al eerder in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerde Richtlijn 2009/65/EG inzake instellingen voor collectieve belegging in effecten (‘ICBE-richtlijn’). Beide richtlijnen tezamen omvatten in beginsel alle soorten instellingen voor collectieve belegging waardoor de regulering op Europees niveau een feit is geworden.

De implementatie van de AIFMD in de Wft heeft ertoe geleid dat in de Wft thans een onderscheid is aangebracht tussen twee hoofdtypen instellingen voor collectieve belegging – beleggingsinstellingen en icbe’s – met elk een ‘eigen’ set aan regels waaraan voldaan moet worden. De doelstelling van dit boek is om die regels inzichtelijk en systematisch voor het voetlicht te brengen met aandacht voor de Europese oorsprong van die regels.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor masterstudenten en juristen werkzaam in of belangstelling hebbend voor het financieel toezichtrecht.

Auteursinformatie

Prof. mr. drs. C.M. (Christel) Grundmann-van de Krol is hoogleraar Effectenrecht, in het bijzonder Onderneming en Financiële Markten, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag