Het sociale gezicht van Europa

Rob Buitenweg, Kathalijne Buitenweg en Jeroen Temperman 9789089748409 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Ieder mens is drager van sociale rechten, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard en het recht om te staken. Het is aan de nationale staten om deze rechten te beschermen en te realiseren. Maar kunnen de lidstaten van de Europese Unie dat nog wel zelfstandig?

Gezamenlijk hebben lidstaten zich gebonden aan een steeds stringenter begrotingsbeleid en aan de dominantie van de interne markt. Deze harde, eenzijdige Brusselse eisen hebben in verschillende landen geleid tot inbreuken op sociale rechten. Wie is dan verantwoordelijk?

De sociale doelen van de Europese Unie zijn tekstuele hoogstandjes geworden; de noodzaak van een ‘sociaal Europa’ is een terugkerend mantra. Maar gezamenlijke afspraken voor de bestrijding van armoede en werkloosheid blijven boterzacht. De auteurs bepleiten daarom een nieuw discours: een invalshoek vanuit sociale rechten. Sociale rechten zijn geen verlanglijstje. Het zijn verplichtingen waar ook de Europese Unie zich expliciet aan zou moeten binden, inclusief de verantwoording voor internationale organen en een klachtrecht voor burgers. Een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Brusselse instellingen en de nationale lidstaten dicht een juridisch vacuüm en kan de broodnodige aanzet geven voor een socialer Europa.

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor geïnteresseerden in Europees recht en sociaal recht.

Auteursinformatie

Rob Buitenweg (1938) is jurist en humanisticus, laatstelijk werkzaam als hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Humanistiek. Hij publiceerde boeken en artikelen over mensenrechten, met name over sociaal-economische mensenrechten, o.a. Recht op een Menswaardig Bestaan en Human Rights, Human Plights, in a global village. Hij vervulde diverse functies in de nationale en internationale humanistische beweging.

Kathalijne Buitenweg (1970) is lid van het College voor de Rechten van de Mens en van de commissie mensenrechten van de AIV. Daar naast is ze verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, voor haar promotieonderzoek naar de vertegenwoordigende aard van het Europees Parlement. Buitenweg was lid van het Europees Parlement van 1999 tot 2009 voor GroenLinks. Ze publiceerde vele kranten artikelen en columns over Europa.

Jeroen Temperman (1981) is als universitair hoofddocent Internationaal Publiekrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het juridische tijdschrift Religion & Human Rights. Eerder publiceerde hij de volgende boeken op het gebied van mensenrechten: State–Religion Relationships and Human Rights Law en The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom.

 

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag