Handboek (fiscale) aanpak beroepscriminelen en vrijplaatsen

Ad Hamers 9789089748454 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

De financiële aanpak van criminelen staat steeds meer in de schijnwerpers, zowel politiek als op de werkvloer bij de politie, opsporingsdiensten en de Belastingdienst. Het adagium daarbij is ‘misdaad mag niet lonen’. Dit boek biedt een handleiding voor de aanpak van (beroeps)criminelen en vrijplaatsen. Het beoogt een duidelijke uitleg en handvaten te geven voor met name de fiscale (bestuursrechtelijke) aanpak. Met name wordt besproken hoe de criminele inkomsten en kosten fiscaal behandeld worden en hoe de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende onderdelen van de overheid en semioverheid. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook behandeld in hoeverre de Belastingdienst gebruik mag maken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.

Bij de aanpak van (beroeps)criminelen dient bij aanvang of tijdens de rit afgewogen te worden hoe deze aanpak het best kan geschieden. Daarom worden de voor- en nadelen van de strafrechtelijke en fiscale aanpak weergegeven. Hierdoor zal ook binnen de verschillende overheidsinstanties meer begrip ontstaan omtrent de mogelijkheden en onmogelijkheden die politie, justitie en Belastingdienst hebben. Daardoor kan in de praktijk een betere belangenafweging plaatsvinden. Bij de gezamenlijke aanpak door politie/justitie en de Belastingdienst komen vragen op met betrekking tot samenloop, dubbele bestraffing en dergelijke. Ook deze onderwerpen komen in dit handboek aan bod. Tevens worden de ontwikkelingen van de laatste jaren behandeld, onder andere met betrekking tot de Pluk-ze wetgeving, programma Afpakken, Taskforce B5 en afpakteams.

Doelgroep

Het boek is voor de praktijk geschreven en kan tevens als naslagwerk worden geraadpleegd, omdat duidelijk is aangegeven welke jurisprudentie en vakliteratuur aanwezig is over de behandelde onderwerpen.

Auteursinformatie

Mr. A.M. Hamers is zowel fiscaal jurist als strafrechtjurist en is als zodanig werkzaam als inspecteur bij de Belastingdienst. Hij is tientallen jaren betrokken geweest bij de fiscale aanpak van (beroeps)criminelen en vrijplaatsen (coffeeshops, wietkwekerijen, prostitutie e.d.). Dit boek is ontstaan tijdens zijn promotieonderzoek naar de fiscale en strafrechtelijke aanpak van (beroeps)criminelen en is op eigen titel geschreven.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag