Gedachtenlezen in het burgerlijk recht

Over wil en vertrouwen bij de koop van onroerend goed

C.G. Breedveld - de Voogd 9789089748966 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer er wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De vraag is echter hoe de ene partij kan weten wanneer de andere partij zich wil binden en welke verplichtingen de ander op het oog heeft. In het verlengde daarvan kan men zich afvragen hoe de rechter achteraf kan weten wat partijen hebben gewild bij het sluiten van de overeenkomst. In de cognitiewetenschappen en in de taalwetenschap wordt onderzoek gedaan naar het fenomeen gedachtenlezen. Is dit mogelijk en zo ja, hoe doen mensen dat dan?
Clementine Breedveld-de Voogd besteedt in haar inaugurele rede bij de aanvaarding van het hoogleraarschap burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden aandacht aan de vraag welke criteria in het burgerlijk recht worden aangelegd om een beeld te krijgen van wat partijen bij de contractssluiting hebben gewild en hebben begrepen. Zij toont aan dat zowel in de jurisprudentie van de Hoge Raad als in die van het Hof van Justitie van de Europese Unie aanwijzingen zijn te vinden voor het kunnen lezen van de gedachten van contracterende partijen.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers burgerlijk recht (met name goederenrecht) en het notariaat.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag