Juridisch informatiemanagement

Het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken van juridische informatie

C.L. Hoogewerf en C.R.M. Smeding 9789089749383 | 3e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Dit boek begint met een hoofdstuk over het digitaal zoeken van juridische literatuur in PiCarta (een landelijke catalogus) en Data Juridica (een bibliografie voor juridische tijdschriftartikelen). In de hoofdstukken 2 t/m 5 leert de student respectievelijk hoe bronvermeldingen, een literatuurlijst en voetnoten moeten worden gemaakt, wat de belangrijke publicaties binnen het juridisch domein zijn, hoe internet als juridische bron te raadplegen is en hoe juridische informatie geannoteerd en onder de aandacht gebracht moet worden. Hoofdstuk 6 richt zich op het ordenen van juridische informatie en de inhoudelijke en formele ontsluiting daarvan door middel van het toekennen van trefwoorden en andere metadata en het hanteren van thesauri, classificaties en taxonomieën.

Alle kennis en vaardigheden die zijn verworven in de eerste zes hoofdstukken, worden toegepast in de hoofdstukken 7 en 8 waarin de student leert een digitaal dossier, startpagina, webdossier en webportaal te maken.

De antwoorden en uitwerkingen van de opdrachten staan achter in het boek.

Doelgroep

Deze uitgave is specifiek bestemd voor eerste- en tweedejaars HBO rechten studenten. Daarnaast is de uitgave uitermate nuttig voor elke opleiding in het hoger juridisch onderwijs.

Auteursinformatie

Niel Hoogewerf werkt hij als docent-onderzoeker aan de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek binnen zijn deelprogramma ‘Juridisch kennis- en informatiemanagement’ richt zich op actuele beroepsvraagstukken die zich bevinden op het terrein van het zoeken, ordenen, opslaan en toegankelijk maken van juridische informatie en kennis. Niel verzorgt voor de master Organizing Legal Services het vak juridisch kennis- en informatiemanagement en hij is betrokken bij het vak praktijkonderzoek.

Karien Smeding is docent bij de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam op het gebied van juridisch informatie- en kennismanagement. Zij is docent voor het vak Juridisch Informatie- en Documentatiemanagement.

 

 

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag