Hoofdzaken formeel belastingrecht

J.A. Booij, K. Bozia, R.L.H. IJzerman, J. van de Merwe, M.J. Pelinck, L.J.A. Pieterse, E. Poelmann, E.E. Schotte en J.M. Sitsen 9789089749451 | 2e druk, 2014
Budh

Beschrijving

De 3e druk (ISBN 9789462901421) van deze uitgave verschijnt naar verwachting in augustus 2016. Klik hier voor meer informatie of bestellen. 

Kennis van het formele belastingrecht is van groot belang voor de realisering van het materiële belastingrecht. Dat besef dringt steeds meer door. De aandacht voor het formele belastingrecht is het afgelopen decennium dan ook sterk toegenomen.

Dit boek bevat een overzicht van het formele belastingrecht in de ruimste zin van het woord. Het biedt een toegankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op dat gebied. Niet alleen de heffing en invordering en de daarmee verband houdende verplichtingen komen aan bod. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan onderwerpen als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de vaststellingsovereenkomst, vertegenwoordiging, het fiscale procesrecht, fraus legis en het fiscale boete- en strafrecht.

Doelgroep

Hoofdzaken formeel belastingrecht is primair bedoeld als studieboek voor studenten fiscaal recht en fiscale economie aan universiteiten en hogescholen, maar het is ook geschikt voor de fiscale beroepspraktijk.

Auteursinformatie

Het boek is een initiatief van de leerstoelgroep belastingrecht van deFaculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdamen staat onder redactie van E.C.G. Okhuizen. De auteurs K. Bozia, E.C.G. Okhuizen, M.J. Pelinck, E. Poelmann en E.E. Schotte zijn allen als docent en/of onderzoeker daaraan verbonden. R.L.H.IJzerman, oud-docent van dezelfde leerstoelgroep, is werkzaam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. L.J.A. Pieterse is docent en onderzoeker bij de Afdeling notarieel en fiscaal recht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. J.A. Booij en J.M. Sitsen werken als advocaat bij De Bont Advocaten te Amsterdam. J. van de Merwe is raadsheer bij Hof Arnhem.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag