Casuïstiek vennootschapsbelasting

Jan van de Streek 9789089749499 | 3e druk, 2014
Budh

Beschrijving

De vennootschapsbelasting is in de loop der tijd steeds ingewikkelder geworden. Zo vormen de renteaftrekbeperkingen een waar doolhof en is het regime voor de deelnemingsvrijstelling via aanbouwwetgeving uitgedijd tot maar liefst twaalf wetsartikelen. Het regime voor de fiscale eenheid doet qua omvang en complexiteit hiervoor niet onder.

In Casuïstiek Vennootschapsbelasting wordt de aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal de heffing van vennootschapsbelasting inzichtelijk gemaakt bij zowel het midden- en kleinbedrijf als bij multinationals. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per1 januari 2014 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording.

De volgende thema’s komen - verspreid over meer dan 70 opgaven - aan bod:

 • Stichtingen, verenigingen en overheidsbedrijven
 • Informele kapitaalstortingen en verkapte winstuitdelingen
 • Bodemloze-putleningen, deelnemerschapsleningen en onzakelijke geldleningen
 • Diverse fiscale jaarwinstproblematiek, zoals afschrijvingen, voorzieningen en onderhanden werk
 • Verlengstukwinstregeling bij coöperaties
 • Innovatiebox
 • Winstdrainage door middel van renteaftrek
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Vervreemding en omzetting van afgewaardeerde vorderingen
 • Liquidatie- en stakingsverliesregeling
 • Bedrijfsfusies, aandelenfusies, juridische fusies en splitsingen
 • Fiscale eenheid
 • Samenloop van reorganisaties en de fiscale eenheid
 • Renteaftrekbeperkingen in verband met deelnemingsrente en overnamerente
 • Handel in verlies-BV’s

Stichtingen, verenigingen en overheidsbedrijven

Informele kapitaalstortingen en verkapte winstuitdelingen

Bodemloze-putleningen, deelnemerschapsleningen en onzakelijke geldleningen

Diverse fiscale jaarwinstproblematiek, zoals afschrijvingen, voorzieningen en onderhanden werk

Verlengstukwinstregeling bij coöperaties

Innovatiebox

Winstdrainage door middel van renteaftrek

Deelnemingsvrijstelling

Vervreemding en omzetting van afgewaardeerde vorderingen

Liquidatie- en stakingsverliesregeling

Bedrijfsfusies, aandelenfusies, juridische fusies en splitsingen

Fiscale eenheid

Samenloop van reorganisaties en de fiscale eenheid

Renteaftrekbeperkingen in verband met deelnemingsrente en overnamerente

Handel in verlies-BV’s

Doelgroep

Het oefenmateriaal is ontwikkeld voor universitaire opleidingen fiscaal recht en fiscale economie. Voor hbo-opleidingen en andere fiscale beroepsopleidingen is het oefenmateriaal ook geschikt. Vanwege de uitgebreide richtlijn voor de beantwoording kan het boek tevens worden gebruikt voor zelfstudie.

Auteursinformatie

Dr. J.L. van de Streek is verbonden aan Loyens & Loeff NV en het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL) van de Universiteit vanAmsterdam. Hij heeft meer dan tien jaar praktijk- en onderwijservaring op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag