Beginselen van goed markttoezicht

Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiƫle markten

Margot Aelen 9789089749826 | 1e druk, 2014
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

1Inleiding
2Verkenning en benoeming van de beginselen
3Uitwerking van de beginselen
4Conclusies
Curriculum vitae

Beschrijving

Markttoezichthouders zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Met hun opdracht om marktfalen op te lossen en tegen te gaan , spelen zij een belangrijke rol in de behartiging van publieke belangen. De financiële crisis heeft het belang van goed markttoezicht benadrukt. Tekortkomingen van het toezicht die de crisis heeft blootgelegd en de hervormingen die hierop zijn gevolgd, hebben geleid tot de vraag of het toezicht wel op de juiste fundamenten is gebouwd.

In dit boek worden de beginselen van goed markttoezicht gedefinieerd en verklaard, en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten. Met behulp van inzichten uit de economie en de bestuurskunde wordt vanuit een juridisch perspectief een aantal beginselen geformuleerd die aan de basis moeten staan van de inrichting en vormgeving van markttoezicht. De dilemma’s die zich hierbij voordoen , zijn te herleiden tot het spanningsveld dat een rode draad vormt in het onderzoek van wat ook wel de ‘Utrechtse School’ wordt genoemd, namelijk het spanningsveld tussen de instrumentele functie en de waarborgfunctie van het economisch publiekrecht. Aan dit spanningsveld wordt bij de uitwerking van de beginselen van goed markttoezicht richting gegeven. Dit geldt in het bijzonder voor het onafhankelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het accountabilitybeginsel, die als kernbeginselen diepgaand worden uitgewerkt. Hierbij worden aanbevelingen gedaan die enerzijds strekken tot het versterken van de onafhankelijkheid van de markttoezichthouder en anderzijds tot het versterken van de accountability en transparantie van de markttoezichthouder. Vanuit dit uitgangspunt kan verder worden gebouwd aan de zelfstandige rol van markttoezichthouders in onze maatschappij.

Auteursinformatie

Margot Aelen schreef dit boek als promovenda bij de vakgroep Economisch Publiekrecht van de Universiteit Utrecht. Momenteel is zij werkzaam als toezichthouder specialist bij De Nederlandsche Bank.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag